Moje konto Moje konto

Abonament aktualizacji i pomocy dla programu FS-Serwis SQL

0.00
Cena wyświetli się po określeniu wszystkich parametrów

Na stanie: 9999986 Bardzo dużo

Czas dostępności: Dostępny od ręki

Producent: FlySoft - aktualizacja

Opis produktu Abonament aktualizacji i pomocy dla programu FS-Serwis SQL

 

Zasady zakupu abonamentu aktualizacyjnego : 

1. Zakupu aktualizacji mogą dokonać legalni użytkownicy wcześniejszej wersji licencji bezterminowej danego programu - dla którego przerwa w zakupie aktualizacji nie jest większa niż 10 lat. Kupowany abonament aktualizacji musi dotyczyć takiej samej lub wyższej funkcjonalnie wersji licencji. W ramach kupowanej aktualizacji dopuszczalna jest również jej rozbudowa np z licencji jednostanowiskowej do licencji wielostanowiskowej. Zmiana na wersję funkcjonalnie niższą lub zmiana z licencji wielostanowiskowej na jednostanowiskową w ramach pakietu aktualizacji jest niedopuszczalna. W takim przypadku można skorzystać z opcji zakupu nowej licencji w wybranej wersji i ilości stanowisk.

2. Cena abonamentu aktualizacyjnego jest uzależniona od następujących parametrów: nazwa i wersja programu, ilość stanowisk oraz czas jaki upłynął od wygaśnięcia ostatniego zakupionego abonamentu aktualizacyjnego (informacja o dacie wygaśnięcia abonamentu jest zawarta w specyfikacji licencji otrzymywanej po zakupie).

Przedziały czasowe dotyczące parametru wpływającego na cenę a określającego czas od wygaśnięcia abonamentu to :

a) od 0 dni do 30 dni

b) od 31 dni do 90 dni

c) od 91 dni do 180 dni

d) od 181 dni do 365 dni

e) od 1 roku do 10 lat

 

3. Jako punkt odniesienia brana jest data wygaśnięcia abonamentu i data faktycznego złożenia i zrealizowania (opłacenia) zamówienia na zakup abonamentu aktualizacji. 

4. Kupując abonament aktualizacyjny klient otrzymuje dostęp do najnowszej wersji programu oraz do bezpłatnego pobierania kolejnych aktualizacji ze strony https://www.flysoft.pl/aktualizacje i korzystania ze wsparcia technicznego świadczonego przez producenta drogą elektroniczną przez okres trwania abonamentu.

5. W przypadku braku wiedzy odnośnie daty wygaśnięcia ostatniego abonamentu informację taką można uzyskać w dziale handlowym telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy  https://www.flysoft.pl/kontakt - do weryfikacji niezbędne jest podanie numeru NIP.

6. Jeśli w danych zamawiającego nie podano numeru NIP posiadacza aktualizowanej licencji numer ten musi zostać podany w komentarzu zamówienia. Jest on niezbędny do identyfikacji uprawnień do zakupu danej aktualizacji.

7. Realizacja zakupu abonamentu aktualizacji i pomocy technicznej jest oparta o uregulowania zawarte w licencji oraz regulaminie sklepu internetowego https://www.SolidneProgramy.pl

8. Złożone zamówienie na zakup abonamentu aktualizacyjnego zostanie zweryfikowane pod względem poprawności podanych parametrów licencji oraz czasu wygaśnięcia ostatniego abonamentu i zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem stwierdzenia zgodności z prawdą danych podanych w zamówieniu.

 

Odmowa prawa do zakupu abonamentu aktualizacyjnego : 

- Do zakupu abonamentu aktualizacyjnego nie są uprawnieni posiadacze licencji czasowej oraz licencji bezterminowej której abonament wygasł dawniej niż 10 lat temu.

- Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w przypadku złożenia oferty zakupu abonamentu przez firmę do tego nie uprawnioną - czyli nie posiadającą starszej wersji programu w licencji bezterminowej,  w przypadku gdy ostatni abonament aktualizacji wygasł dawniej niż 10 lat temu lub gdy podczas weryfikacji zostanie stwierdzone, że został wybrany pakiet aktualizacyjny do wersji innej niż aktualizowana licencja bazowa albo został podany błędny zakres czasu wygaśnięcia ostatniego abonamentu aktualizacji. W takim przypadku zostanie zaproponowa zmiana wybranego pakietu aktualizacji na właściwy dla parametrów licencji bazowej lub zakup programu w formie nowej pełnej licencji.

 

Blższe informacje dotyczące aspektów związanych z uprawnieniami do zakupu abonamentów aktualizacyjnych można uzyskać telefonicznie w dziale handlowym tel. 14/698-20-02,  608/92-10-60 lub drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://www.flysoft.pl/kontakt

 

 FlySoft.pl

Poleć produkt

:
:
: